Selecteer een pagina

Nu je in beeld hebt welke vertrouwenstaal jij hebt, geven we je een aantal opties waarmee je aan de slag kunt. Maar daarvoor is het handig dat je eerst nadenkt over de onderstaande vragen, zodat je in beeld krijgt welke opdracht het beste bij jou aansluit. We dagen je uit om zowel met (een van) de onderstaande opdrachten als met de trust challenge aan de slag te gaan.

 

Reflectie

  1. Welke inzichten heb je gekregen in deze module?
  2. Welke vertrouwenstaal heeft wat extra oefening nodig en wat maakt dat het spreken van deze vertrouwenstaal niet altijd vanzelf gaat bij jou?

 

Opdracht

Lees onderstaande opdrachten rustig door en kies vervolgens welke het beste aansluit bij jou.

Vertrouwen bouwen gerelateerd aan ‘competent zijn’:

  • Maak concreet wat er in de functie of in de relatie verwacht wordt van jouw kunnen. Maak onderscheid tussen wat jij verwacht en wat de ander van jou verwacht. Ga hiermee aan de slag en zorg dat je steeds beter wordt in wat je zojuist hebt opgeschreven. Maak het concreet! Realiseer je dat verwachtingen en wat nodig is steeds kunnen veranderen. Deze actie over een paar maanden herhalen kan dus zeker geen kwaad.
  • Focus je de komende tijd op de kwaliteiten van anderen. Bedenk bijvoorbeeld voorafgaand aan een contactmoment welke kennis, ervaring en kwaliteiten iemand toevoegt. Of doe dit juist naderhand, wat heeft iemand vandaag gebracht? Zie het ook wanneer iemands zelfvertrouwen laag is, terwijl dit onterecht is. Maak het bespreekbaar en bemoedig de ander.

Vertrouwen bouwen gerelateerd aan ‘doen wat je zegt’:

  • Als je dingen belooft, leg dit dan ergens vast en zorg dat je jezelf herinnert aan het nakomen hiervan.
  • Regelmatig maak je (im- en expliciet) afspraken over wat je gaat doen: geef daarbij eerlijk de grenzen aan van wat je waar kunt maken. Houd je hier vervolgens ook aan.

Vertrouwen bouwen gerelateerd aan ‘open communiceren’:

  • Deel informatie over complicaties, risico’s, fouten, successen. Spreek de waarheid over de situatie, de ander en jezelf, ook als die niet comfortabel is. Focus je hier de aankomende tijd op.
  • Wees niet alleen ‘aanspreekbaar op je gedrag’, maar nodig actief uit tot feedback door een open houding en gerichte vragen.

 

Allereerst is het belangrijk dat je kiest! Zodat je gericht kunt werken aan een van de vertrouwenstalen en dit steeds meer eigen wordt. Noteer ook een moment in je agenda dat je hierop terugblikt, zodat je jezelf herinnert aan deze opdracht. Het is belangrijk hiermee bezig te zijn; niet alleen in tijden van crisis, maar juist ook als er een relatief rustige tijd is. Zo heb je iets om op terug te kunnen vallen als het erop aan komt. Succes met bouwen!

 

Bovenstaande reflectievragen en opdrachten kan je met je buddy bespreken. Jullie kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen elkaar scherp te houden op wat je wilt ontwikkelen. Of elkaar helpen waar het niet alleen lukt om de opdrachten uit te voeren.                     

 

Dit is het einde van deze module.