Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Rechten van de koper

 • Na betaling kan de koper meteen aan de Masterclass beginnen.
 • De koper koopt een licentie die 1 jaar geldig is.
 • De filmpjes, werkbladen en overige informatie staan in deze periode volledig tot beschikking van de koper.

 

Artikel 2 – Annulering

 • Door technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de training tijdelijk niet beschikbaar is. In die situatie heeft de koper geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
 • Als blijkt dat hervatting van de training niet mogelijk is, ontvang de koper het aankoopbedrag terug naar rato van de gevolgde modules.

 

Artikel 3 – Auteursrecht

 • Het auteursrecht van alle materialen in deze training (video’s, foto’s, begeleidende teksten, opdrachten en werkbladen) ligt in handen van Vivento (KvK nr. 32110089).
 • Niemand anders dan Vivento heeft het recht om deze materialen te delen en te verveelvoudigen.
 • De inloggegevens die je ontvangt zijn alleen voor persoonlijke gebruik en het is niet toegestaan om anderen met jouw inloggegevens toe te laten tot de trainingsomgeving.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 • Alle door Vivento gegeven adviezen, kennis en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Vivento geeft daarbij geen enkele garantie.
 • Jij als afnemer bent en blijft verantwoordelijk voor hoe je omgaat met de gegeven informatie en opdrachten.
 • Vivento is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade die ontstaat tijdens de uitvoering van de training.